Klubmestre i Holsted Golfklub

 
Klubmestre 2017


Herrer :...............Mads Aaskov

Mid-age herrer :..Morten lund Fagerberg

senior Herrer: ...........Ove Grosen

Veteran Herrer:............Steen Kielberg
 

Damer:  ........................Elsa Fabricius

Super veteran herrer ..Søren Kristensen