Senior klubben, for alle friske ældre drenge

Der spilles hver onsdag kl. 09,00 året rundt. Der betales et beløb på kr. 20 pr. spillet dag. 

Under ledelse af Frede Nedergaard 23476478

og medhjælper Peter Wilhardt

Alle er hjertelig velkommen. Socialt samvær er i højsædet. 

Festlige sociale sammenkomster, flere gange årligt, så som fællesspisning, udflugter og spil mod venskabsklubber.

Match-udvalg

Jørgen Ottosen     Tlf. 61541854          rjottosen@stofanet.dk

 Hans.C Juulsen     Tlf. 21462976          hcjuulsen@stofanet.dk

 Brian Dahl              Tlf. 40145679          dahlbrian2@gmail.com

Mulighed for medlemskab af Birdie klubben, der betales ½ eller 1/1 årligt. Birdies præmieres med kr. 50 pr. birdie max. en pr. runde. Birdie klubben ledes af Kurt Jessing, som flere gange om året arrangerer og yder tilskud til golfture, med og uden overnatning.  

"Pølsekassen"under ledelse af Hartvig Knudsen, gør det muligt at købe 1 stor grillpølser med brød efter hver match. Overskuddet anvendes til drikkevarer ved festlige sammenkomster.


 Resterende arrangementer i 2018, 

hvor ugedag ikke er nævnt spilles der onsdage


August

Mandag den 27: Birdieklub arrangement i Holsted, afsluttes med spisning


September

Den 05: Vi møder Lillebælt Golfklubs seniore på deres hjemmebane, afsluttes med fællesspisning.

Den 19:  Vi møder RibeGolfklubs seniore på deres hjemmebane, afsluttes med fællesspisning.

Den 26: Udflugt arrangeret af Birdiklubben, nærmere senere


Oktober

Ultimo: Pølsekassen byder på gule ærter med flæsk og pølse efter seniormatch


November

 

??


December

Den 12: Pølsekassen byder på julefrokost efter seniormatchen. (husk medbring gave til kr. 50)

Den 19: Årsafslutningsmatch med efterfølgende "generalforsamling"


Tilmelding til arrangementerne på opsatte lister i golfklubben, hvoraf sidste tilmeldingsfrist fremgår,

gennerelt dog senest 1 uge før afholdelse.