Senior klubben, for alle friske ældre drenge

Der spilles hver onsdag kl. 09,00 året rundt. Der betales et beløb på kr. 20 pr. spillet dag. 

Under ledelse af Formand Frede Nedergaard 23476478

og næstformand Peter Wilhardt

Alle er hjertelig velkommen. Socialt samvær er i højsædet. 

Festlige sociale sammenkomster, flere gange årligt, så som fællesspisning, udflugter og spil mod venskabsklubber.

Match-udvalg

Jørgen Ottosen     Tlf. 61541854          rjottosen@stofanet.dk

Hans.C Juulsen     Tlf. 21462976          hcjuulsen@stofanet.dk

Brian Dahl              Tlf. 40145679          dahlbrian2@gmail.com


Senior klubbens birdie klub, 2019 v/Svend Erik Brink 

Du skal selvfølgelig også være med!

Det gør du ved at skrive dig på listen i klubhuset, med dit navn, DGU nr., mobil nr., og gerne din e-mail adresse, da klubben skal have så lidt administration som muligt.

Du har følgende muligheder for at betale:

MobilPay til nr. 51 27 12 88

Overføre beløbet til Reg nr. 3737 Konto nr. 3737861716


Vedtægter for Birdie klubben af 2019 i Holsted Golfklub

 

1. Formål

Det er Birdie klubbens formål, at engagere så mange af senior klubbens medlemmer som muligt til at deltage, for at få lidt ekstra spænding indlagt i onsdagsrunden, samt ved efter matchen, at hylde gode præstationer i form af birdie scores.

Når økonomien tillader det, er det endvidere klubbens formål, at være medarrangør af udflugter til andre klubber, hvor der kan gives tilskud i forskellig størrelse til Birdie klubbens medlemmer.

2. Medlemskab

Alle der er medlemmer af senior klubben i Holsted Golfklub, kan blive fuldgyldigt medlem af Birdie klubben. Medlemskabet gælder for et halvår, ved ny indbetaling forlænges medlemskabet automatisk med et nyt halvår. I 2019 gælder et medlemskab dog for den resterende del af året. 

3. Kontingent.

Der betales ikke som sådan kontingent, men der betales kr. 10,- pr. onsdagsrunde.

Beløbet, i alt kr. 500,- pr. år, opkræves 2 gange årligt. Henholdsvis pr. 1. januar med kr. 250,- og den 1. Juli med kr. 250,- Betaling sker via MobilPay eller ved bankoverførsel.

Man kan ikke være i restance, og der skal betales for alle runder, rettidigt, jf pkt. 3 afs. 1.

4. Præmieudbetaling

Der udbetales én birdie præmie a’ kr. 50,- pr. runde. Der kan scores birdie på alle huller. Ved spil på andre baner, gælder de samme regler. Præmier udbetales kontant eller via MobilPay.

Der udbetales ikke birdie præmie ved scores på vintergreens.

Der kan ikke udbetales præmie for mere end man har indbetalt. D.v.s. helårlig for 10 birdies.

Er der ikke betalt til Birdie klubben ved rundens start, kan man ikke modtage præmie.

5. Udmeldelse.

Har man betalt rettidigt er man medlem, undlader man at betale, er man automatisk udmeldt. I tilfælde af spilleophør grundet længere varende sygdom eller udmeldelse af Holsted Golfklub, tilbagebetales den resterende del af det indbetalte beløb, fra og med den følgende måned. Dog skal der anmodes om dette, til kassereren.

6. Andet

Hvert år på senior klubbens generalforsamling, redegøres for Birdie klubbens økonomi, og der fastsættes såvel præmiestørrelse som indbetaling, for det kommende år.

Birdie klubben er altid en villig modtager af sponsorrater, der kan/vil blive brugt til fremme af gode præstationer på golfbanen, eller til sociale arrangementer, til glæde for klubbens medlemmer.


"Pølsekassen" v/ Hartvig Knudsen, 

gør det muligt at købe 1 stor grillpølser med brød efter hver match. 

Overskuddet anvendes til drikkevarer ved festlige sammenkomster.


Resterende arrangementer og udflugter i 2019, i seniorklubben:

hvor ugedag ikke er nævnt spilles der onsdag

  

Oktober

Den 23. Efter match serveres der gule ærter

November

?

December

11. Efter matchen afholdes julefrokost (husk en gave til minimum kr. 50,00)

Tilmelding til arrangementerne på opsatte lister i golfklubben, hvoraf sidste tilmeldingsfrist fremgår,

generelt dog senest 1 uge før afholdelse.