Bestyrelsen for Holsted Golfklub

Bestyrelsen har 28. februar 2017 konstitueret sig som følger: 

Mogens Krammer - Formand og medlem af sponsorudvalg - tlf.: 40 44 32 66 - email: krammer@vesttryk.dk

Morten Lund Fagerberg - Næstformand, formand for sponsorudvalg og ansvarlig for PR - tlf.: 24 27 90 62 - email: mortenfagerberg1971@gmail.com

Eske Hansen - Kasserer - tlf.: 26 41 07 82 - email: eske.s.hansen@mail.dk

Tage Jensen - Baneudvalgsformand - tlf.: 25 32 61 80 - email: tage.greenkeeper@bbsyd.dk

Carsten Møllgaard -Formand for juniorudvalg og medlem af baneudvalg - tlf.:61280337 - email: fam_møllgaard@hotmail.com

Ove Grosen - Formand for begynderudvalg og regeludvalg - tlf.: 20 24 64 58 - email: ove.grosen@bci.dk

Elsa Fabricius - Formand for matchudvalg og sekretær - tlf.: 20 85 61 08 - email: elsafabricius@gmail.com